2007/Apr/25

อยากจะมี คำพูดสักคำ
ที่แทนความจริงจากใจ ที่มี
อยากจะสื่อความหมายดีๆ
ที่พอจะทำให้เธอ ได้เข้าใจ
คำบางคำที่ดี สักคำหนึ่ง
คำบางคำที่จะซึ้ง กินใจ
ที่จะพอจะใช้ แทนใจจากฉัน

แต่จะมีคำพูด คำใด ที่แทนความจริงใจ ให้กัน
ต่อให้คำเป็นร้อย เป็นพัน
ก็คงบรรยายไม่พอ ได้เหมือนใจ
ความเป็นจริงที่เห็น ที่เป็นอยู่
คงจะดีกว่าคำพูดใดๆ
และไม่มีสิ่งไหน มากมายกว่านั้น

แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจ ที่นิรันดร์
ก็คือความจริงใจ ที่คงมั่น
ที่ตัวฉัน นั้นมีให้เธอ
มีหัวใจ และสายตา แทนสัญญา ว่ารักเธอ
และจะมีเพียงพอมาให้เธอ ผู้เดียว

ความเป็นจริงที่เห็น ที่เป็นอยู่
คงจะดีกว่าคำพูดใดๆ
และไม่มีสิ่งไหน มากมายกว่านั้น
แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจ ที่นิรันดร์
ก็คือความจริงใจ ที่คงมั่น
ที่ตัวฉัน นั้นมีให้เธอ
มีหัวใจ และสายตา แทนสัญญา ว่ารักเธอ
และจะมีเพียงพอมาให้เธอ ผู้เดียว

Comment

Comment:

Tweet


ชอบเพลงของอัสนี วสันต์เกือบทุกเพลงเลย
#1 by Evil-minded Angel At 2007-04-25 17:00,